Lainaehdot

LAINASOPIMUS

Tällä lainasopimuksella Tompsoni Rahoitus Oy (Vertikalex.Lv) myöntää lainan lainaa hakevalle henkilölle (lainanhakija) seuraavilla ehdoilla:

Lainanhakija

Lainanhakijan tulee olla 20 vuotta täyttänyt luottokelpoinen Suomen kansalainen. Lainanhakijalla tulee olla oma julkinen matkapuhelinliittymä (ei prepaid-liittymä) ja henkilökohtainen pankkitili suomalaisessa pankissa.

Lainan hakeminen

Lainaa haetaan tekstiviestillä. Matkapuhelinlaskun yhteydessä maksettavaksi tulee 1,90 euroa jokaisesta lähetetystä tekstiviestistä. Lainanhakijan luottotiedot tarkastetaan, jonka jälkeen lainapäätös lähetetään lainanhakijalle matkapuhelimeen tekstiviestinä. Vertikalex.Lv myöntää lainanhakijalle yhden lainan kerrallaan. Uusi laina voidaan myöntää, kun vanha laina on maksettu takaisin kokonaisuudessaan. Vertikalex.Lv varaa oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä lainahakemuksen erityistä syytä ilmoittamatta.

Lainan määrä

Lainan määrä on 70, 100 tai 200 euroa.

Lainan kulut

Lainan käsittely- ja toimituskulut ovat 50 euroa (200 euron laina), 25 euroa (100 euron laina) tai 20 euroa (70 euron laina).

Laina-aika

Laina-aika on 15 päivää (70 euron ja 100 euron lainat) tai 30 päivää (200 euron laina) lainan maksamisesta lainanhakijan ilmoittamalle tilille.

Lainan takaisinmaksu

Vertikalex.Lv lähettää lainanhakijalle laskun, jolla laina sekä lainan käsittely- ja toimituskulut maksetaan takaisin.

Lainan takaisinmaksun laiminlyönti

helppo pikavippi

Jos lainanhakija ei maksa lainaa kuluineen viimeistään eräpäivänä, peritään maksamattomalle lainapääomalle ja käsittely- ja toimituskuluille korkolain mukaista viivästyskorkoa. Lainanhakijalle lähetetyistä maksuhuomautuksista veloitetaan 5 euroa / kpl.

Jos lainan takaisinmaksu viivästyy yli 60 päivää, voidaan lainan maksun laiminlyönti ilmoittaa rekisteröitäväksi lainanhakijan luottotietoihin. Tämän jälkeen laina peritään oikeusteitse, jonka käsittelyn kulut tulevat lainanhakijan korvattaviksi. Luotonantaja huomioi kuluttajasuojalain 7 luvun 16 pykälän säännökset maksun viivästymisestä.

Peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä ja lainan maksamisesta lainanhakijan ilmoittamalle tilille. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:
– ilmoitus peruuttamisesta
– lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
– paikka ja päiväys
– lainanhakijan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa osoitteeseen:

Vertikalex.Lv

Asiakaspalvelu
PL 115
41241 ESPOO

Peruuttamistapauksessa lainahakija on velvollinen maksamaan Vertikalex.Lv:lle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä.

Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä Vertikalex.Lv:lle lainasopimuksella saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Muut ehdot

Lainanhakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja lainanhakijan tulee viipymättä ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista (nimi, osoite, puhelinnumero) Pienilaina.fi:lle. Pienilaina.fi:lla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle.

Muiden kuin omien tai tarkoituksella virheellisten henkilö- tai tilitietojen antaminen lainahakemuksen yhteydessä on rikos.

Vastuun rajoituksia

Vertikalex.Lv ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Vertikalex.Lv ei vastaa viestiliikenteen häiriöiden tai muiden palveluntarjoajien toiminnassa ilmenneiden häiriöiden aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Laina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pienilaina.fi ei vastaa lainanhakijan ilmoittaman pankkitilin mahdollisista käyttöoikeuden rajoituksista tai muista syistä, jotka estävät lainanhakijaa nostamasta lainaa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan lainahakijan kotipaikan alioikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.